Antas-392 |เคลือบหลุมร่องฟันต่อเรือ เคลือบหลุมร่องฟันทางทะเล

การบรรยาย:
สารเคลือบหลุมร่องฟันทางทะเล Antas-392 เป็นสารเคลือบหลุมร่องฟันอเนกประสงค์แบบโมดูลัสสูงแบบเป็นกลางที่ใช้เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ α-Silane-Teminated Polyether) ที่วิจัยและพัฒนาโดย Wacker Chemie AG ซึ่งรวมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของสารเคลือบหลุมร่องฟันทั้ง PU และซิลิโคนและยังปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความคงทนต่อสภาพอากาศที่แข็งแกร่ง มันเป็นข้อพิสูจน์ในอุดมคติของ MS, SPU และสารเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคน
QGZJHG8-2018
Antas-392 |เคลือบหลุมร่องฟันต่อเรือ เคลือบหลุมร่องฟันทางทะเล
') }))