สํานักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย

26 / 06 / 2021

สํานักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย
อาคารที่สูงที่สุดในพื้นที่แอฟริกาตะวันออก
ผลิตภัณฑ์:
ซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันทนฝนและแดด antas-193
ซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันโครงสร้าง antas-169