เซียะเหมิน International Financial Center Xiamen ประเทศจีน

28 / 06 / 2021

เซียะเหมิน International Financial Center Xiamen ประเทศจีน
ความสูง: 342m
ผลิตภัณฑ์:
ซิลิโคนทนสภาพอากาศสูง
สารเคลือบหลุมร่องฟัน Antas-193
กาวซิลิโคนทนไฟ
อันตาส-176