Antas-392 การต่อเรือเคลือบหลุมร่องฟัน| สารเคลือบหลุมร่องฟันกันน้ําที่ดีที่สุด

การบรรยาย:
Antas-392 เป็นเทคโนโลยีการผสมพันธุ์แบบหนึ่งองค์ประกอบโมดูลัสสูงที่เป็นกลางซึ่งรวมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ αสารเคลือบหลุมร่องฟัน PU และซิลิโคนเข้าด้วยกันและยังปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความคงทนต่อสภาพอากาศที่แข็งแกร่ง มันเป็นระดับย่อยในอุดมคติของ MS, SPU และซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน
QGZJHG8-2018
Antas-392 การต่อเรือเคลือบหลุมร่องฟัน| สารเคลือบหลุมร่องฟันกันน้ําที่ดีที่สุด
') }))