Antas-142 เคลือบหลุมร่องฟันสําหรับ|คอนเทนเนอร์ เคลือบหลุมร่องฟันที่ดีที่สุด

การบรรยาย:
Jointas-142 เป็นสารเคลือบหลุมร่องฟันนีโอพรีนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการปิดผนึกภาชนะบรรจุและรถบรรทุก refrgerator ที่มีคุณสมบัติการปิดผนึกกันน้ําที่ดีเยี่ยมส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการปิดผนึกข้อต่อของภาชนะและวัสดุก่อสร้าง
 
Antas-142 เคลือบหลุมร่องฟันสําหรับ|คอนเทนเนอร์ เคลือบหลุมร่องฟันที่ดีที่สุด
') }))