สารเคลือบหลุมร่องฟัน Antas ปรากฏตัวอย่างยอดเยี่ยมที่ ChinaGlass 2021!

สารเคลือบหลุมร่องฟัน Antas ปรากฏตัวอย่างยอดเยี่ยมที่ ChinaGlass 2021!

On May 6, the world's most influential glass industry event, Asia's largest glass exhibition - the 31st China International Glass Industry Technology Exhibition opened in Shanghai, Antas sealants make an excellen

07 / 15
10 Q&A: ปัญหาทั่วไปและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันข้อต่อ

10 Q&A: ปัญหาทั่วไปและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันข้อต่อ

During the construction process of joint sealant, you might encounter different problems, such as the joint sealant turn yellow, crack, bubbles sagging and oil permeation, etc., we have listed some common problems a

07 / 19
การใช้โฟมโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว

การใช้โฟมโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว

One component polyurethane foam (hereafter called “PU foam”) is an active chemical material, many problems may occur while application.  12 Common Problems & Solutions of One-component Polyuretha

07 / 19
ประเภทของสารเคลือบหลุมร่องฟันที่ใช้ในการก่อสร้าง

ประเภทของสารเคลือบหลุมร่องฟันที่ใช้ในการก่อสร้าง

1. How could construction sealants be classified according to chemical polymer? What are the advantages and disadvantages of construction adhesives? And what are their usages on general standard buildings? Let&rs

07 / 19