NP-1006 เคลือบอีพ็อกซี่ป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบน้ํา

Model : NP-1006
Certification : ISO9001, ISO14001, ISO45001
Brand : JOINTAS
Place : Guangzhou, China


NP-1006 เป็นรุ่นใหม่ของการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าสถิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทําจากอีพอกซีเรซินสององค์ประกอบที่ใช้น้ําสารบ่มเอมีนวัสดุที่ใช้งานได้และสารเติมแต่งที่เกี่ยวข้องโดยมีน้ําเป็นตัวเจือจาง เม็ดสี Antirust ที่มีโลหะหนักสูงเช่นโครเมียมและตะกั่วจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไป
คู่มือผลิตภัณฑ์
NP-1006 เป็นรุ่นใหม่ของการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าสถิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทําจากอีพอกซีเรซินสององค์ประกอบที่ใช้น้ําสารบ่มเอมีนวัสดุที่ใช้งานได้และสารเติมแต่งที่เกี่ยวข้องโดยมีน้ําเป็นตัวเจือจาง เม็ดสี Antirust ที่มีโลหะหนักสูงเช่นโครเมียมและตะกั่วจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไป
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  • ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการการป้องกันของการเคลือบทั้งหมด
  • ด้วยน้ําที่เจือจางไม่มีสารพิษและสารอันตรายในกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการขึ้นรูปฟิล์มเคลือบซึ่งตรงตามข้อกําหนดของการปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • การบ่มสององค์ประกอบความแข็งที่ดีการยึดเกาะที่ดีทนต่อเคมีและน้ํามันปิโตรเคมีต่างๆได้ดีเยี่ยม
  • ความต้านทานพื้นผิวต่ําและการนําไฟฟ้าสถิตที่ดีเยี่ยม
วัตถุประสงค์หลัก
  • ใช้ได้กับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนภายในถังเก็บน้ํามันที่มีทั้งค่าการนําไฟฟ้าสถิตและข้อกําหนดในการป้องกันการกัดกร่อน
เป็นไปตามมาตรฐาน
รายการ ผล
ความมันวาว ด้าน
สี สีเทาอ่อน
มวลของแข็ง (เคลือบหลัก) ประมาณ 65%
อัตราการเคลือบตามทฤษฎี 0.20 กก. / ตร.ม. (วัดเป็นฟิล์มแห้ง 50 ไมครอน)
ความต้านทานพื้นผิว 108-1011Ω
ใช้เวลาว่าง ≤4 ชม. (25°C, ความชื้น 50%)
เวลาแห้งสนิท ≤24 ชม. (25°C, ความชื้น 50%)
เวลาเคลือบซ้ํา ต่ําสุด 6 ชม. สูงสุด 48 ชม. (25 °C)
น้ําหนักเฉพาะ ประมาณ 1.30 กก./ลิตร