NP-1019 ไพรเมอร์ป้องกันการกัดกร่อนที่ทนต่อน้ํามันอีพ็อกซี่สูตรน้ํา

Model : NP-1019
Certification : ISO9001, ISO14001, ISO45001
Brand : JOINTAS
Place : Guangzhou, China


NP-1019 เป็นไพรเมอร์ป้องกันการกัดกร่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้น้ํารุ่นใหม่ซึ่งทําจากอีพอกซีเรซินสององค์ประกอบที่ใช้น้ําสารบ่มเอมีนวัสดุที่ใช้งานได้และสารเติมแต่งที่เกี่ยวข้องโดยมีน้ําเป็นตัวเจือจาง เม็ดสี Antirust ที่มีโลหะหนักสูงเช่นโครเมียมและตะกั่วจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไป
คู่มือผลิตภัณฑ์
NP-1019 เป็นไพรเมอร์ป้องกันการกัดกร่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้น้ํารุ่นใหม่ซึ่งทําจากอีพอกซีเรซินสององค์ประกอบที่ใช้น้ําสารบ่มเอมีนวัสดุที่ใช้งานได้และสารเติมแต่งที่เกี่ยวข้องโดยมีน้ําเป็นตัวเจือจาง เม็ดสี Antirust ที่มีโลหะหนักสูงเช่นโครเมียมและตะกั่วจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไป
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  • ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการการป้องกันของการเคลือบทั้งหมด
  • ด้วยน้ําที่เจือจางไม่มีสารพิษและสารอันตรายในกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการขึ้นรูปฟิล์มเคลือบซึ่งตรงตามข้อกําหนดของการปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • การบ่มสององค์ประกอบความแข็งและการยึดเกาะที่ดี
  • ทนต่อน้ําเคมีและน้ํามันปิโตรเคมีต่างๆได้ดีเยี่ยม
วัตถุประสงค์หลัก
  • เหมาะสําหรับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนภายในถังเก็บน้ํามันหรืออุปกรณ์ทางกลที่มีความต้องการป้องกันการกัดกร่อนสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ ผล
ความมันวาว ด้าน
สี เหล็กแดง
มวลของแข็ง (เคลือบหลัก) ประมาณ 62%
อัตราการเคลือบตามทฤษฎี 0.21 กก. / ตร.ม. (วัดเป็นฟิล์มแห้ง 50 ไมครอน)
ความต้านทานพื้นผิว ≥1013Ω
ใช้เวลาว่าง ≤4 ชม. (25°C, ความชื้น 50%)
เวลาแห้งสนิท ≤24 ชม. (25°C, ความชื้น 50%)
เวลาเคลือบซ้ํา ต่ําสุด 6 ชม. สูงสุด 48 ชม. (25 °C)
น้ําหนักเฉพาะ ประมาณ 1.28 กก./ลิตร