สารเคลือบหลุมร่องฟัน Antas-142 สําหรับ| สารเคลือบหลุมร่องฟันที่ดีที่สุด

การบรรยาย:
Jointas-142เป็นเคลือบหลุมร่องฟันนีโอพรีนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการปิดผนึกภาชนะและรถบรรทุกหักเหที่มีสถานที่ให้บริการปิดผนึกกันน้ําที่ดีเยี่ยม, ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการปิดผนึกร่วมของภาชนะและวัสดุก่อสร้างของ
 
สารเคลือบหลุมร่องฟัน Antas-142 สําหรับ| สารเคลือบหลุมร่องฟันที่ดีที่สุด
') }))