|น้ํามันซิลิโคนไวนิล การใช้น้ํามันซิลิโคน

การบรรยาย:
น้ํามันซิลิโคนไวนิลเป็นไดเมทิลโพลีไซโลเซนที่เลิกใช้ไวนิลและมีกลุ่มไวนิลที่ทําปฏิกิริยา สามารถใช้เป็นโพลิเมอร์พื้นฐานของยางซิลิโคนหรือเป็นโพลีเมอร์ผสมเพื่อสร้างความแข็งที่ต้องการ โพลีเมอร์เหล่านี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยตัวเชื่อมขวางซิลิกอนไฮไดรด์และตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตตินัม
|น้ํามันซิลิโคนไวนิล การใช้น้ํามันซิลิโคน