ไวนิลซิลิโคนน้ํามัน| การใช้น้ํามันซิลิโคน

การบรรยาย:
น้ํามันซิลิโคนไวนิลเป็นไวนิล- สิ้นสุดd dimethylpolysiloxanes และมีปฏิกิริยากลุ่มไวนิลของ พวกเขาสามารถใช้เป็นโพลีเมอร์ฐานของยางซิลิโคนหรือเป็นพอลิเมอร์ผสมเพื่อสร้างความแข็งที่ต้องการ โพลีเมอร์เหล่านี้สามารถรักษาให้หายขาดด้วย crosslinkers ซิลิคอนไฮไดรด์และตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม
ไวนิลซิลิโคนน้ํามัน| การใช้น้ํามันซิลิโคน
') }))